Susan Blackmore: The Mystery of Consciousness |

Susan Blackmore: The Mystery of Consciousness

Проф. Блекмор представя темата за човешкото съзнание. Нейните изследвания в тази сфера разглеждат съзнанието от различни гледни точки: от неврологията и психологията през квантовата теория до източната философия.