Udrivolf Pica - Eyes on Earth: The Copernicus Program |

Udrivolf Pica – Eyes on Earth: The Copernicus Program

Чрез на презентацията на Udrivolf Pica научаваме как работят сателитите от програмата “Коперник” и как можем да използваме информацията събрана от тях.