Ratio ONLINE: В търсене на планетата X |

Ratio ONLINE: В търсене на планетата X

Да се разходим заедно из крайните части на нашия „заден двор” – Слънчевата система, където може би съществува планета в голяма изолация. Кой, как и защо търси планетата Х, и ще я намери ли някога?