Vox Nihili: Критика на чистия свръхразум |

Vox Nihili: Критика на чистия свръхразум

Какво се случва в ера на бърза автоматизация и къде стои отговорността за работата на изкуствения интелект? Какви са възможностите и предизвикателствата на изкуствен свръхразум? Къде остава границата между изкуствения и органичния интелект, какви ограничения са възможни, желани и дори задължителни?