Месец на живота |

Месец на живота

През август в Ratio поглеждаме към разнообразието на животинския свят и сваляме шапка на Природата и нейната изобретателност. Ще си говорим за всякакви форми на живот на Земята и под нея. Ще разгледаме различните начини за постигане на така желания вечен живот. Ще търсим отговорите на въпросите – дали смъртта може да бъде победена и каква е разликата между опитомяване, дресиране и подчиняване.
 

Смърт на смъртта

Животът се стреми към безсмъртие още от самото си зараждане. За момента отговорът на тази сложна задача е възпроизвеждането, което осигурява „безсмъртие“ на ДНК. Но в „Смърт на смъртта“ само ще тръгнем от него, за да погледнем и разберем бъдещето. Ще говорим за различни форми на безсмъртие и начините за постигането му. Ще научим как прогресът на биоинформатика, генетика, биотехнологии и тъканно инженерство ни доближават до безсмъртието.

Дресирани да обичат

На 29 август ще чуем как дивото животно успява да се превърне в домашно. На пръв поглед одомашняването на животните може да ви звучи като отдавна известен на науката процес, но всъщност много от обстоятелствата около произхода на първите домашни животни са крайно неясни. Ще проследим стремежа на хората да покорят животинския свят и ще търсим разликата между опитомяване, дресиране и подчиняване.

Премиера: Животински с*кс

С възникването на половото размножаване преди около 1,2 млрд. години, сексът започва да играе съществена роля в процеса на еволюция и става основен движещ фактор в развитието на живота. Нуждата от секс предизвиква дива надпревара – както между видовете, така и между мъжките и женските индивиди на един и същи вид.

Премиера: Пещери

Пещерите са нашият прозорец към подземния свят на мрака или пък към един друг непознат своеобразен паралелен свят. Размерите, структурата, условията в пещерите са толкова различни от всичко останало на сушата, че за тях е създаден цял нов раздел в науката, наречен спелеология.Ще ви срещнем с група авантюристи, които можем спокойно да наречем „пещерняци“. Те не се страхуват да отворят тези подземни прозорци и да ни разкрият красотата и тайните, скрити под земята.
Vox Nihili

Ratio Talks

В два тематичните епизода на Ratio Talks ще обсъдим новите генетични технологии и какъв е риска от настъпване на генетично бедствие. Освен това, ще обърнем специално внимание на малките “труженички” – пчелите, за да научим любопитни факти за тях и да разберем тяхната роля за околната среда. А с Меглена Антонова и Кристиян Димитров от Greenpeace ще разговаряме за бъдещето на енергетиката и за ролята на енергийните общности в прехода към нулева въглеродна икономика.