THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP420 – Алчност [Vox Nihili със Стоян Ставру]

В този епизод Любомир Бабуров, Валентин Калинов и Стоян Ставру обсъждат:

– Каква е поуката от баснята за кокошката, която ражда златни яйца?
– Има ли разлика между алчност и нетърпение?
– Ако алчността е жажда, каква течност може да я удовлетвори?
– До къде може да ни доведе сребролюбието?
– Има ли празнота в основата на алчността?
– Какво представлява желание, изгубило се в себе си?
– Кой определя мярата на нуждата?
– По какъв начин израза „Много си стиснат“ е свързан с аналното (Фройд)?
– Алчни ли са животните/корпорациите?
– Може ли Стоян да бъде алчен на самотен остров?
– Каква е връзката между прогресът и алчността?
– Какво представлява „алчността за живот“?
– Как си купуваме „биологично време“?
– Може ли да измерим алчността?

Разговорът е трети пореден в рамките на темата „Седемте смъртни гряха“. Още в самото начало – преди да дадем традиционната „оперативна дефиниция“, се съгласихме, че греховете са взаимно свързани и сегрегирането им в отделни клетки е обречено усилие. И все пак алчността е грях, който лесно може да бъде култивиран, опитомен до различни форми на гарантиране на бъдещето, осигуряване на собствения интерес и предприемачество. Гримирането на алчността в ерата на свръхкапитализма не може да скрие прекомерността, която разрушава не само социалното, но и природното. Икономиката и екологията – и двете: науки, свързани с дома („ойкоса“), свидетелстват, че днес, чийто разрушителен ефект се проявява под формата на нарастващи неравенства и необратими климатични промени. Не, не бяхме алармисти. Слушайте и ще видите 🙂

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Greed is good (видео), Wall Street, dir. Oliver Stone, 1987 (тук),
  • Първо послание на св. ап. Павел до Тимотей 6:10: „Корен на всички злини е сребролюбието“, на лат. Radix Omnium Malorum Avarлинкitia (R-O-M-A),
  • Сума на теологията (книга), ч.2.1, Тома от Аквино,София, Изток-Запад, 2005, прев. Ц. Бояджиев (тук),
  • Характери (книга),Теофраст, София, Изток-Запад, 2016, прев. Б. Богданов (тук),
  • The Role of Self-Interest in Adam Smith’s Wealth of Nations. Werhane, P. The Journal of Philosophy,1989, Vol. 86, No. 11, pp. 669-680 (тук).

„…според някои за сребролюбие можем да говорим в различни значения. Първо, като за нередно влечение към богатства. В този смисъл то е определен вид грях. Второ, като за нередно влечение към каквото и да е временно благо. В този смисъл то е родът на всеки грях: понеже във всеки грях има нередно обръщане към някакво променливо благо, както беше казано. Трето, като за склонност на развалената природа към нередно възжелаване на разрушими блага. В този именно смисъл сребролюбието, казват те, е коренът на всички грехове, по подобие на корен на дървото, който извлича храната от земята: защото тъкмо по този начин всеки грях произлиза от любовта към временните неща.“

Тома от Аквино

XХІІ. Скъперникът. Скъперничеството е един вид отсъствие на чест и достойнство в правенето на икономии. А ето какъв човек е скъперникът. Спечелва първа награда в състезание с трагедии и посвещава на Дионис дървена плочица, тънка като лента, на която написва само името си. Когато стане дума в народното събрание да се направи допълнителна вноска, става и си отива, без да продума и дума.

Като жени дъщеря си, продава цялото месо от жертвата освен това, което се пада на жреците. А прислугата за угощението наема при условие, че ще се нахранят предварително по къщите си. Когато е триерарх, спи на палубата в постелята на кормчията, своята изобщо не разгъва.

На празника на Музите не праща децата си на училище под предлог, че са бол-ни, за да не внесе парите за тържеството. И на връщане от пазара сам носи месото и зарзавата, натрупва ги в пазвата си. А като даде дрехите си за пране, стои си у дома.

Негов приятел събира вноска, при това са се уговорили, види ли го отдалече, че идва насреща му, отбива се встрани и се прибира вкъщи по заобиколен път. И жена си със зестра е взел, но не й купува слугиня, ами плаща на някое момиче, колкото да има кой да я съпровожда, когато излиза в града.

И носи обувки, дето празно не им е останало от кръпки, но казва, че били здрави като копита. Сутрин, като стане, той мете вкъщи и оправя леглата. И в театъра сяда не на възглавничка, а на стара дреха, обърната наопаки, като при това сам си я носи.

Теофраст

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.