THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP455 – Аутизъм: Спектър и йерархии [Vox Nihili със Стоян Ставру]

В епизода Любомир Бабуров, Гергана Мирчева и Стоян Ставру обсъждат:

– Диагноза ли е аутизмът?
– Какво обединява хората, които лекарите наричат аутисти?
– Какво й е особеното на Грета Тумберг?
– Къде е гражданският активизъм, когато става въпрос за аутизъм?
– Има ли дефицит при аутизма или говорим за група особняци?
– Имат ли право аутистите да вземат ирационални решения?
– Какво представлява способността на човек да се грижи за работите си?
– Каква е разликата между „ниско функционалните“ и „високо функционалните“ аутисти?
– Как „продължава“ детския аутизъм?
– Какво е бъдещето на класификациите в аутистичния спектър?
– Искат ли родителите на деца с аутизъм да имат следващо дете?
– Какво прави обществото ни и държавата за семействата, грижещи се за деца с аутизъм?
– Защо се страхуваме от умствената изостаналост?
– Какво представлява т.нар. „невроразнообразие“?

Аутизмът е една от най-бавно поставяните диагнози, която обхваща много различни и разнообразни състояния, които са обединени от две общи групи проблеми: затруднения, свързани със социалната комуникация, и проявления на повтарящи се, ограничителни поведения и интереси. Разговорът ни проследява възникването и динамиката на социалните взаимодействия, концентрирани около аутизма като сравнително ново състояние. Липсата на медийно активни фигури, заявили диагнозата си „аутизъм“, прави аутизмът сравнително рядко срещан в публичните пространства в България. Последният път, когато аутизмът излезе на сцената, беше свързан с КОВИД ваксините и както в повечето случаи не получи вниманието и сериозността, от които се нуждаеше. Темата за това как се развива отношението ни към аутизма е включена като изследователски вектор в национален научен проект „Етика и бъдеще“, домакин на който е Секция „Етически изследвания“ на Института по философия и социология към Българската академия на науките.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • (А)нормалност и достъп до публичността: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939) (книга),Гергана Мирчева, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2018(тук),
  •  Център за независим живот (организация)(тук),
  •  Аутизъм (книга), Ваня Матанова, Софи-Р, София (тук).

За госта

Гергана Мирчева е завършила право и културология в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава и докторат в областта на науките за културата. В момента е главен асистент в секция „Етически изследвания“ на Института по философия и социология към БАН и води избираеми курсове по медицинска антропология в Софийския университет. Основните й интереси са в областта на биоетиката и социалните изследвания на медицината, евгениката и биополитиките.  Като Хумболтов стипендиант работи по проект, свързан със социално-историческите образи на аутизма в България, и се фокусира върху етическите аспекти на грижата за хора с разстройства от аутистичния спектър.

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.