THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP471 – Замърсителят плаща? [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на Ratio подкаст и Предизвикай правото! Тя има за цел да произведе разговори по част от етическите и философските въпросите, свързани с екологията, енергетиката и климата, както и като цяло с бъдещето на отношенията „човека-природа“.

В епизода Любомир Бабуров, Венцислава Кожухарова и Стоян Ставру обсъждат:

– Каква е разликата между замърсяване и освобождаване въглероден двуокис?
– Защо „природният“ газ трябва да се казва „изкопаем“ газ?
– Кой печели от външните ефекти?
– Какво може да даде и да вземе Глобалният Север от Глобалния Юг?
– Има ли климатичен колониализъм?
– Какво мислят за промените в климата хората, чиито градове потъват?
– Каква е разликата между Коус и Пигу?
– Какво представлява схемата за търговия с въглеродни емисии?
– Какъв е ефектът от заиграването с чувството ни за вина?
– Трябва ли да бъде „прочистена“ земята от… европейците?
– Какво да правим с „мръсните“ производители?
– Ще ни помогне ли пазарът?
– Какво ще кажат внуците ни, когато се наложи да посрещнат последиците от нашата нерешителност?
– Какво представлява „зеленият протекционизъм“?
– Как се прави „зелен“ активизъм и как използва т.нар. „overton window“?

Днешният епизод е посветен на въглеродния двуокис, метана и парниковите газове, които човечеството отделя в атмосферата. Сочени като причина за промените в климата, тези газове придобиват все по-негативен медиен и политически облик, като техните емисии се разглеждат като форма а замърсяване. Европейският съюз отдавна е възприел принципа „Замърсителят плаща!“, за да мотивира всички производители да наблюдават внимателно какво количество въглероден двуокис изпускат при осъществяването на своето производство и да въвеждат нови технологии и начини на производство, които намаляват тези емисии. Дали обаче става въпрос за „замърсяване“, което предизвиква чувство за вина, или за „външни ефекти“, които следва да се научим да управляваме, е в центъра на настоящия разговор.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Който замърсява, трябва да плати (петиция), You Move Europe (тук);
  • Специален доклад 12/2021 относноприлаганетонапринципа „замърсителятплаща“, Европейска сметна палата, 2021 (тук);
  • Замърсителят плаща ли?, Герт Ван Калстер, 15.20.2021 (тук);
  • Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното бъдеще, Европейски парламент, 18.04.2023 (тук);
  • Скритата картина на замърсяването с въглероден диоксид: как несъответствия в данните облагодетелстват топлоелектроцентралите от кръга „Ковачки“(доклад), За Земята 28.02.2023 (тук);
  • Климатични промени в Хондурас и Гватемала(аудио), епизод на подкаста Thrift Sheep Podcast, 07.08.2023 (тук);
  • Overtonwindow, Wikipedia (тук);
  • 10 Recommendations on How to Campaignon Energy When Everybody IsThinking about War (тук);

За госта:

Венцеслава Кожухарова е част от екип „Енергия и климат“ в Екологично сдружение За Земята. По образование е политолог, а сега се занимава с енергетика. Най-вече се интересува от темата за климатична справедливост и социалното измерение на енергетиката. Активно работи за справедлив енергиен преход и идеята за децентрализирана и демократизирана енергийна система. Преди е работила в Шотландия, където се е занимавала със зелени градски политики.

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.