THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP493 – Плоскоземци [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Мадлен Елчинова и Стоян Ставру обсъждат:
– Плоска ли е земята?
– Защо при накланяне на чашата водата запазва водоравната си форма?
– Какво ще направят, ако всички плоскоземци се съберат на един остров?
– Истински ли са птиците и какво представлява „косматата душа“ (всъщност „Теетет“ на Платон присъства само като „попътен“ коментар)?
– Каква е разликата между знание и убеждение?
– Кога едно твърдение има основание?
– Какви са епистемичните норми за истинно твърдение?
– Трябва ли етиката да се меси на епистемологията?
– Има ли разлика между убеждения и вяра?
– Може ли да мерим убежденията по сила?
– Как Истината се превръща в достоверности?
– Може ли да отстъпим пред истината, за да постигнем разбиране?
– Кои не е вчерашен?
– Защо има конспирации и как това е свързано с чувството за несправедливост?
– Какво искат прецаканите?

Живеем в свят, за който някои твърдят, че позволява „всеки сам да си преценя“. И все пак има ли надежда да стигнем до истинни убеждения, без да се налага да гласуваме? В този разговор обсъждаме различните подходи към търсенето на знание (обосновани истинни убеждения или истинни убеждения „с обяснение на смисъла“): с и без помощта на експертите. Разглеждаме причините, които водят до съществуването на общности, които вярват, че земята е плоска, а птиците всъщност са дронове и реално не съществуват. Търсим за различните епистемологични инструменти за справяне с проблема за епистемичния мързел и епистемичните пороци. Като цяло основен рефрен на разговора са прилагателните „епистемичен“ и „епистемологичен“, която е ясно доказателство, че този подкаст е подправен…

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Отвътре навън (книга), Мадлен Ангелова-Елчинова, прев. Владимир Полеганов, Издателство: УИ “Св. Климент Охридски” (линк);
  • Чаша с вода доказва, че Земята е плоска (статия),БД Онлайн, 14.02.2023 (линк);
  • Това не са птици. Това са дронове, които ни наблюдават (статия), Флориан Майер, 04.04.2022 (линк).

За госта

Мадлен Ангелова-Елчинова (https://elchinova.weebly.com/) е главен асистент в катедра „Философия“ на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2021) и председател на Българското общество за аналитична философия (БОАФ) (2023). Защитава докторантурата си в катедра в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Теория на познанието в българската философия на XX век“ (2020). От 2023, Мадлен е технически редактор на BalkanJournalofPhilosophy и редактор на Годишник на специалност „Философия“. Изследователските ѝ интереси са свързани с епистемология, философия на възприятията и метафилософия. В момента работи върху анализ на връзката между възприятия и убеждения, като се надява да предложи аргумент в полза на директния реализъм по отношения на възприятията, както и нов, натурализиран възглед за формирането на убежденията.

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.