fbpx

THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP513 – Тишина [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Силвия Борисова и Стоян Ставру обсъждат:
– Защо едно от най-шумните права е правото ни да мълчим?
– Каква представлява „нощната тишина“?
– На кого е нужна „изразителната тишина“?
– Каква е разликата между тишина и мълчание?
– Кой си плаща за тишината?
– Що за аскеза е „оттеглянето в тишината“?
– Има ли звуци, които се измерват в отрицателни децибели?
– Каква е разликата между естетическия (хубава тишина) и етическия подход (добра тишина) към тишината?
– Възможна ли е тишината като дискурс?
– Къде трябва да мълчим?
– Какво представлява смълчаното хоро?
– Как се играе на мълчанка?
– Какво представлява „сетивното наследство“ или защо петелът ще продължи да ни буди?
– Какво представляват стратегическите карти за шум и акустичното планиране?
– Кой петиторен иск е най-големия приятел на мълчанието?
– Какво се случва, когато властта мълчи: каква е разликата между мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие?
– Как работи правото с мълчанието и защо запретеният е „смълчан“?
– Колко важно е правото ни на глас?
– Как балансираме публичния и частния интерес, когато се противопоставят тишината (спокойствието) и звука (неизбежния шум)?

Бяхме сигурни, че този епизод ще е пълен с фрази за тишината… Но както винаги мълчанието беше трудно, а може би е неловко. Не успяхме да направим епизод, в който само да мълчим (може би изразително), но се опитахме да покрием различни и разнообразни форми на употреба на тишината. Представихме различни подходи и към мълчанието: естетически, етически, юридически, онтологически… Едно от многото неща, за които съжаляваме, е, че не успяхме да говорим за разликата между мълчанието на мъжа и мълчанието на жената. А разликата е съществена. Защото, ако мълчанието на жената е злато, то това едни от най-богатите семейства са пред реалната опасност от развод :). Препоръчваме епизодът да се слуша в тишина.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Естетика на тишината и мълчанието(книга), Силвия Борисова, ИК „Гутенберг“, 2019 (линк);
  • Наредба № 66/13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията “Репортер и водещ”(нормативен акт)(линк);
  • Закон за собствеността (нормативен акт), чл. 109, ал. 1 (линк); Тълкувателно решение № 4/06.11.2017 г. по тълк.д. № 4/2015 г. на ВКС, ОСГК (текст), Експертна правна система ЛЕКСЕБРА(линк).

Нарушаването на нощната тишина правилно е квалифицирано като нарушаване на добрите нрави, защото показва неспазване на установените правила в обществото, неуважение и незачитане правото на останалите живущи на сън и почивка, което се характеризира с постоянен характер и е обществено укоримо и нетърпимо поведение и показва липса на добросъседски отношения. Показаното демонстративно неуважение и незачитане правата на другите граждани от наемателя съставлява нарушаване на добрите нрави, което е основание за прекратяване на наемното правоотношение за предоставеното му като нуждаещ се общинското жилище.

Решение № 183 от 29.03.2018 г. на АдмС
Плевен по адм. д. № 953/2017 г.

Водещият трябва да умее да употребява специфични техники, за дапредразположи събеседниците си – слушане и говорене, активно общуване,визуален контакт, насърчаване на събеседника. Да използва специфичниизразни средства при говорене, за да подсили ефекта от казаното -акцентиране чрез интонационен акцент, аритмичен акцент, насичане насрички, изразителна тишина.

НАРЕДБА № 66 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията “Репортер и водещ”

За госта

Силвия Борисова е доцент по естетика, ръководител на Секция „Култура, естетика, ценности“ в Института по философия и социология – БАН. Автор е на книгите „Граници на естетическото съзнание“ (Парадигма, 2017) и „Естетика на тишината и мълчанието“ (ИК Гутенберг, 2019). Преводач от английски език на хуманитарна и художествена литература (текстове от Джон Дюи, Джордж Хърбърт Мийд, Джералд Дуоркин, Нел Нодингс, Уолтър Трует Андерсън, Джордж Сантаяна; сборник с разкази от Джордж Еджъртън – „Ключови тонове“, ИК Гутенберг, 2017, и избрани разкази от Хърбърт Джордж Уелс – „Богът на динамото“, ИК Гутенберг, 2017; поезия).

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.