THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP519 – Деконструкция и правораздаване [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Дарин Тенев и Стоян Ставру обсъждат:

 • Кое е „копелето на рациото“ (Кракауер)?
 • Какво представлява деконструкцията (Дерида) и метод ли е тя?
 • Как да се упражняваме в невъзможното?
 • Каква е разликата между „дар“ и „дарение“?
 • Разполага ли добрият самарянин с иск за неоснователно обогатяване?
 • Защо „корабът на правото“ трябва да остане сух в „морето на морала“?
 • Пречи ли езикът на правото (Цеко Торбов)?
 • Едно ли е правото?
 • Как съдията „казва“ правото и може ли да го „прочисти“ от себе си?
 • Кай плаши юристите с деконструкция?
 • Защо правилният ред е проблематичен (Кракауер)?
 • Къде е „пяната на правото“ (Ставру) в това „нечисто място“ (Тенев), каквото представлява особеното мнение?
 • Случват ли се събития в съдебната зала?
 • Какво има в раниците на двама японци, посетили София?
 • Съществува ли разлика между „правоприлагане“ и „правораздаване“?
 • Може ли справедливостта да е упражнение по „спрягане“ (Ставру) на закона?

В този епизод обединяваме усилията на деконструкцията като не-метод без място във философията с правораздаването като акт на „казване на правото“ чрез извличането му от текста на закона. Възможно ли е обаче право без текст и как текстовата структура на правните норми влияе върху тяхното съдържание? Функцията на правото да създаде „фонов ред“ чрез очевидностите на регулациите срещат съпротивите на интерпретативната динамика, с която съда чете закона. Дали обаче „фикцията за единното право“ (Ставру) не е „лоша литература“, която ни пречи да разберем и да се радваме на „хубавата литература“, позволяваща на един „проблематичен“ ред да бъде правилен и да „спряга“ справедливостта? И когато някой (Тенев) във Вокснихили ви каже, че не разбира нищо… не му вярвайте!

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

 • Етиката в преддверието на правото(студиа), Стоян Ставру, Маринова, Е. (съст.) Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. Велико Търново, 2015, с. 211-258(линк);
 • Дар(книга), Марсел Мос, прев. Илия Илиев, Антоанета Колева, Критика и хуманизъм, 2001(линк);
 • Относно субективната страна на договора за дарение (статия), Стоян Ставру, сп. „Съвременно право”, 2005, № 4, 2005, с. 81-98 (линк);
 • Детективски роман(книга), Зигфрид Кракауер, прев. Стилиян Йотов, Агата-А, 2016(линк);

„… еднозначното мислене – стремежа си да полага идентичности – директно превръща легалното в любимо дете на рациото, при което нелегалното се обезценява чисто и просто като копеле.“

Зигфрид Кракауер

За госта

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.