THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP521 – За пример [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Камелия Спасова и Стоян Ставру обсъждат:

 • Защо толкова често даваме примери?
 • Какво представлява ентимемата и как е свързана с примера?
 • Как може един силогизъм хем да е фундаментално „счупен“, хем да си работи добре?
 • Каква е разликата между пример, парадигма и модел?
 • „Прост човек“ ли е съдията (питаме Аристотел)?
 • Кога примерът е „препон“ (примерът за пример, изключителният пример)?
 • Пречи или помага примерът?
 • Какво представлява дедуктивното вклиняване?
 • Как функционира примерът: редукция и генерализация, интерпретация, парадигматизация?
 • Кога ще заменят примерите в задачите в учебниците по математика?
 • Каква е разликата между добър и хубав пример?
 • В какво се състои „троянският кон“ в примера?
 • Кой пример е „секси“?
 • Пример ли е цитатът в науката?
 • Какъв пример е прецедентът в правото?
 • Има ли място за примери в нормативното?
 • Какво представлява „въплътеният пример“ (Христос, Сократ)?
 • Що за пример беше примерът с едната ръка (Стоян)?

Няма разговор във Вокс нихили, в който да не сме дали някакви примери. Да, обикновено неточни, неясни, а понякога и доста странни примери. И все пак те са част от аргументативната ни стратегия и всеки, който ги дава вярва, че ще му помогнат, за да докаже тезата (теорията) си. Как обаче дребномислието на примера се съотнася с високата теория и може ли изобщо той да бъде използван ефективен? Не е ли всеки пример отделен проблем и в крайна сметка винаги сингуларно събитие? Или наистина е подходящ инструмент, за да се разбираме и да спорим? Ето по тези въпроси давахме всякакви примери. Но говорихме и за Примера.

Приятно слушане!

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

 • Събитие и пример у Платон и Аристотел (книга), Камелия Спасова, Фондация Литературен вестник 2012 (линк);
 • Едип или Сократ (видео), Камелия Спасова, 30.10.2023 (линк);
 • Аналитики (книга), Аристотел, прев. Иван Христов, Христо Ботев, 1997 (линк);
 • „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ – новата книга на Камелия Спасова (аудио), БНР, Христо Ботев, 22.10.2021 (линк);
 • Добрият съдия (подкаст), Вокс нихили, 27.10.2022 (линк).

„Ентимемата – това е силогизъм от вероятното или от признаците, като вероятното и признаците не са едно и също нещо.“

Аристотел

Примерите съдържат в себе си логически излишък, подробности, оставени настрани, които не могат докрай да бъдат трансформирани под общото правило, да бъдат генерализирани и универсализирани. Но диалектическият излишък, както и диалектическата редукция, са необходими условия за задвижването на реторическия агон.“

Камелия Касабова

За госта

Камелия Спасова е доцент по антична и западноевропейска литература в катедрата „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“, ФСлФ. Гост-лектор в Кьолнския университет (2016–2018). Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014–2015). Има две теоретични книги: „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021). Автор е и на две стихосбирки: „Парцел № 17“ (2007) и „Кеносис, книга на празнотата“ (2016).

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.