THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP526 – Интуицията и съдията [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Мадлен Елчинова и Стоян Ставру обсъждат:
– Трябва ли да медитираме, за да получим достъп до нашата интуиция?
– Защо интуицията не трябва да бъде част от инструментариума на съдията?
– Мъжете имат ли интуиция?
– Може ли да дадем дефиниция на интуицията?
– Къде се изгубва интуицията между Кант („трансцеденталния идеализъм на пространството“) и Бегсон („вътрешния смисъл на оригинала“)?
– Свързана ли е интуицията с опита?
– Що за философия е експерименталната философия?
– Каква е разликата между интуицията и надеждната способност?
– Има и разлика между „лоша“ и „добра“ интуиция?
– Кога знанието преди разсъдъка не е пред-раз-съдък?
– Може ли един съдия да „говори“ от името на закона?
– Какво е разликата между перфектната и неперфектната епистемология?
– Виновен ли е дебелият мъж?
– Консистентен ли е Любо?

Разговорът беше всичко друго, но не и интуитивен. Защото, оказа се, имаме различни интуиции за интуицията. Различията ни не се заличиха, когато започнахме да говорим и осмисляме интуициите си за интуицията. Макар и да бяхме чули, че „подсъзнанието може всичко“, оказа се, че в това можене се включват и някои доста неприятни грешки. Сред нарастващото объркване все пак разграничихме рационалните от „суровите“ интуиции, като разгледахме връзката им с житейския опит и предразсъдъците. Основен акцент е отношението на правото към интуициите на съдията и различните стратегии, които могат да бъдат възприети от хората, натоварени със специалния епистемен дълг и носещи отговорността да кажат като последен авторитет какво гласи Законът. 🙂

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • The Analysis of Knowledge (обобщаваща статия), Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017 (линк);
  • The Secret Joke of Kant’s Soul (статия)JoshuaGreene,2007)(линк);
  • Intuition and the Autonomy of Philosophy (статия), GeorgeBealer, In: Michael DePaul&William Ramsey (eds.), Rethinking Intuition: The Psychology of IntuitionandIts Rolein Philosophical Inquiry. Rowman&Littlefield. pp. 201-240, 1998(линк);
  • Philosophy Experiments (интернет страница)(линк);
  • Anex perimental philosophy manifesto(статия), Joshua Knobe, Shaun Nichols,Oxford University Press,2014 (линк);
  • Considered Judgment (книга), Catherine Z. Elgin, 1996 (линк);
  • Radical Externalism (книга), Amia Srinivasan, 2020 (линк); Покана за предстояща конференция, организирана от Катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“, 13-15 септември 2024 г. (линк);

Доказателствената недостатъчност за един извод не може да бъде компенсирана в наказателния процес чрез преувеличаване на процесуалната стойност на налични доказателствени материали, нито с предоверяване на житейски опит или на интуиция, нито пък чрез заместване на липсващите доказателства с аргументи от общо морално, социално и пр. значение..

ВКС,II н.о, Решение № 191/17.10.2016 г. по н.д. № 879/2016 г.

За госта

Мадлен Ангелова-Елчинова (https://elchinova.weebly.com/) е главен асистент в катедра „Философия“ на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2021) и председател на Българското общество за аналитична философия (БОАФ) (2023). Защитава докторантурата си в катедра в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Теория на познанието в българската философия на XX век“ (2020). От 2023, Мадлен е технически редактор на Balkan Journal of Philosophy и редактор на Годишник на специалност „Философия“. Изследователските ѝ интереси са свързани с епистемология, философия на възприятията и метафилософия. В момента работи върху анализ на връзката между възприятия и убеждения, като се надява да предложи аргумент в полза на директния реализъм по отношения на възприятията, както и нов, натурализиран възглед за формирането на убежденията. По настоящем, Мадлен е и стипендиант към ЦАИ и разработва проект върху директния реализъм по отношение на възприятието.

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.