THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP529 – Климат: Делото срещу Швейцария [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Серията „Воксвириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокснихили“ на Ratio подкаст и Предизвикай правото! Тя има за цел да произведе разговори по част от етическите и философските въпросите, свързани с екологията, енергетиката и климата, както и като цяло с бъдещето на отношенията „човека-природа“.

Любомир Бабуров, Иван Стойнев и Стоян Ставру обсъждат:
– Какво представлява Съдът в Страсбург?
– Защо е важно Решение на Съда в Страсбург от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20), с което се констатира, че Швейцария не е положила достатъчно активни мерки, за да ограничи промените в климата?
– Съществува ли „климатична неприкосновеност“?
– Каква е разликата между делата за околната среда и делата за климата?
– Какви са задълженията на държавите във връзка с промените в климата?
– Как може да се накаже една държава?
-Кои са възрастните дами от Швейцария и какво искат?
– Променя ли се отношението на правото към причинната връзка?
– Превърнаха ли се климатичните промени от научен спор (?) в юридически факт (!)?
– Защо България (за разлика например от Румъния) не участва със становище в делото срещу Швейцария?
– Как ни засяга решението на Съдът в Страсбург нас, българите като граждани на Европа?
– От какво се плашат държавите?
– Кой ще отговаря за изчезващите островни държави?
– Как се носи колективна отговорност?
– В какво се изразява умелия дизайн на заведеното от възрастните дами дело?
– Какво могат да направят оттук нататък националните съдилища по искове за обезщетения за вреди, причинени в резултат от неполагане на достатъчно грижи за ограничаване на негативните промени в климата?

Със свое Решение от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20) Европейският съд в Страсбург констатира, че Швейцария не е положила достатъчно активни мерки, за да ограничи промените в климата, което е нанесло вреди на живеещите в Швейцария възрастни хора, които са пострадали в резултат на горещите вълни, залели страната през средата на второто десетилетие на 21-и век. Делото има прецедентен характер и поставя началото на един нов юридически дебат относно това как отделните държави следва да отговарят за своето бездействие по въпроси, които се смятат за едни от най-важните за бъдещето на човечеството. От философски и политически разговорът за разпределението на вредите от неблагоприятните изменения в климата се превърна в юридически казус. Наред са юристите. Ако ви е любопитно да се запознаете с основните тези в това дълго над 200 страници решение, слушате този епизод.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Решение на Съда в Страсбург от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20), Лексебра(линк) (линк) (линк);
  • KlimaSeniorinnen Schweiz, Climate action (линк);
  • KlimaSeniorinnen v. Switzerland – A New Erafor Climate Change Protection or Proceeding with the Status Quo?, Helen Arlingand HaniTaghavi, EJIL:Talk!, 06.04.2023 (линк);

„1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.

2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Член 8
Право на зачитане на личния и семейния живот

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), Известна още и като Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)

За госта

Доц. д-р Иван Стойнев магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от UniversitéParis II – PantheonAssas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“. В периода 2012-2015г. съвместно с проф.д.ю.н Атанас СЕМОВ реализира първия за факултета Модул „Жан Монет“ („Европейско ядрено право“), финансиран от Европейската комисия.

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.