THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP530 – Съзерцания [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Валентин Калинов и Стоян Ставру обсъждат:
– Могат ли да съзерцават… козите (Агамбен)?
– Различават ли се съзерцанието „от високо“ и съзерцанието „отдолу нагоре“?
– Каква е разликата между удивлението и любопитството?
– Как съзерцанието е свързано с теорията, а удивлението – с философията?
– Как съзерцанието се съотнася с медитацията?
– Има ли емоция в съзерцанието?
– Какво представлява панпсихизмът?
– Какво е съзерцавал Талес?
– С какво ни превъзхождат децата?
– Как съзерцанието се превръща в наблюдение?
– Какво може да очакваме от един „съзерцаващ“ съдия?
– Има ли „литература“ в съзерцанието и лошо ли е това?
– Как съзерцанието е свързано с формата на живот?

Този епизод е посветен на съзерцанието като практика, стояща в основата на философията, на науката и на теорията като цяло. Опитахме се да разгледаме съзерцанието както като уникална човешка способност, така и като присъщо състояние на всичко живо в природата. Потърсихме както активната, така и пасивната страна на съзерцанието, като преминахме през част от рисковете, свързани с психологизиранетто и охудожествяването на съзерцанието като дълбоко философска практика. В крайна сметка всичко завърши добре, защото завърши с … литература 🙂

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Употребата на телатаHomosacer IV.2 (книга), Джорджо Агамбен, прев. Валентин Калинов, ИК „Критика и хуманизъм“, 2024 (линк);
  • Енеади?(книга), Плотин, прев. Цочо Бояджиев, Издателство „Изток-Запад“, 2005 (линк);
  • Философското удивление. Една история на философията (книга), Жан Херш, прев. Лидия Денкова, Нов български университет (линк).

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.