THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP533 – Венецианският търговец [Vox Nihili със Стоян Ставру]

С настоящия епизод стартираме тема „Право и литература“, в която ще се фокусираме върху връзката между литературата и правото, като разглеждаме литературни произведения, в чийто сюжет са вплетени съдебни процеси. Ще се опитаме да „пречупим“ важни прави въпроси през непредвидимостта на литературните текстове, за да представим по един достъпен и надяваме се интересен начин както правото, така и литературата.

Любомир Бабуров, Дарин Тенев и Стоян Ставру обсъждат:
– Кои са венецианският търговец (Атонио) и неговият кредитор (Шейлок)?
– Защо християните не харесват евреите?
– Имат ли кредиторите права върху телата (месото) на своите длъжници?
– Има ли меню (сделка) в наказателното право?
– Кои са основите сюжетни линии във Венецианският търговец?
– Какво представлява изключителната компенсаторна неустойка?
– Защо трябва да се спазва законът?
– Как се дава и отказва милосърдие?
– Може ли правото да се справи без литература?
– До къде стига правото във Венецианския търговец?
– Как правото се преобръща в себе си (трансформациите на Порция)?
– Има ли двойници във Венецианският търговец?
– Има ли фалоцентризъм в процеса пред Венецианския Дож?
– Комедия ли е Венецианският търговец?

„Венецианският търговец“ е пиеса на Шекспир от края на 16-и век, която може да бъде анализирана в множество различни направления. Ние избрахме да се съсредоточим върху ролята на Порция (преоблечена като доктор по гражданко право), която консултира венецианския Дож относно приложението на неустойка, по силата на която евреинът Шейлок има право да получи един фунт месо от тялото на венецианския търговец Антонио задето не му е върнал заетите от него 3000 дуката. В драматичния съдебен процес право и литература се срещат, за да създадат едно от най-енигматичните произведения в западната културна история. Останете с нас до края в първия епизод на Vox Nihili, който надхвърли в своята продължителност 2 часа…

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Венецианският търговец (пиеса), Уилям Шекспир, прев. Валери Петров, 1596 – 1598 (линк);
  • Венецианският търговец (филм), Майкъл Радфорд, 2004 (линк).

За госта

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.