fbpx

THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP544 – Космос и … козметика [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Петър Горанов и Стоян Ставру обсъждат:

 • Каква е разликата между космос и вселена?
 • Защо космосът не обича винтидж?
 • Възможно ли е окрайностяването на една безкрайност?
 • Какво значение имат измеренията?
 • Каква е връзката между космоса и дома?
 • До къде може да стигне експанзията на порядъка и порядъчността?
 • Може ли да съществува космос, който е… грозен?
 • Слънцето субект ли е?
 • С какво е велик Айнщайн?
 • Физика ли е квантовата „физика“?
 • Какво се крие зад стремежа за „теория на всичко“?
 • Можем ли да се откажем от порядъка и правилата?
 • Как космосът и козметиката са свързани?
 • Как понятието за космос е свързано с желанието за завладяване и власт?
 • Какво представлява „черната маса“?
 • Каква е връзката между линийката и линейката?

Ако искате да разберете (и имате достатъчно нерви да слушате!), в този епизод ще попаднете на ключовата дефиниция, според която космосът е „ограничена, затворена или още крайна безкрайност“. Космосът се върти в кръг, той е тяло, което се превърта в кръг, като това, че описва кръг, е аргумент в полза на неговата крайност. И още от този път изобилстващите дефиниции в разговора: „… веществото, от което небето и звездите са съставени, се нарича ефир (етер); той е огневиден, чист, божествен елемент и бяга вечно по кръга. Етерът не е допълнителен, а основен пети елемент, наред с другите четири: земя, вода, въздух и огън. Космосът представлява свят (направен за човека), в центъра на който стои непоколебимата твърд на Земята“. Космосът е „сценична площадка на божествените, богочовешките (героични) и човешки зрелища“ (Петър Горанов). За разлика от космоса, Вселената е един „свят без център, направен незнайно за кого, незнайно защо и което е още по-научно (сциентиско): незнайно от кого“ (Петър Горанов). Ако вече ви се e завило свят, почакайте: това е само началото 🙂

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

 • За небето. За възникването и загиването(книга), Аристотел, прев. Димка Гочева, Димитър Илиев, СОНМ, 2006 (линк);
 • НАЗАД. Дефанзивни есета за организация на отстъплението(книга), Петър Горанов, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 211-235(3.1; 3.2.; 3.3.; 3.4.) (линк);
 • Тяло, желание, регрес (студиа),Петър Горанов, В: ТЯЛОТО. Вариации, Спекулации, Доктрини – съст. Х. Паницидис, Д. Божков, П. Горанов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 207-245;
 • Тимей (диалог), Платон, прев. Г. Михайлов, Диалози, Том IV, Наука и изкуство, 1990.

За госта

Доц. д-р Петър Горанов е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни интереси са са свързани със следните ключови думи: етос; нрави; историческо преместване; философия и идеологии на играта; етика на характера; идеология и микро-идеология; микрология на желанието; етика и/или естетика.

В средата на космоса е разположена Земята като неподвижна и стабилизираща среда на световото цяло; Земята е още майка и защитница на разнообразните животи – животни, животинки и подобните им живи същества, наречени с известна приповдигнатост „човеци“.“

по Псевдо-Аристотел
За света, загл. на гр. е Peri kosmo, (т.е. буквално „За космоса“)

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.