fbpx

THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP547 – Cybersecurity Fairy Tales [Agent 001 with Luca Vigano]

The episode is in English – scroll down for the English description.

Какво могат да ни научат приказните герои за сигурността и безопасността ни в дигиталния свят? Как Спартак запазва анонимността си? Използва ли Пепеляшка двуфакторна автентикация?

По тези теми Никола и Кив разговарят с Лука Вигано лектор на Ratio Forum.

Лука е заместник-декан и ръководител на групата по киберсигурност в Кралския колеж в Лондон. Неговата работа се фокусира върху формални анализи на киберсигурността.

Лука също така е драматург, автор на кратия филм “The First”, в който тестът на Тюринг е обърнат наопаки по интересен начин. Той успешно слива наука и изкуство за да обясни сложни концепции чрез познати и лесни за възприемане истории.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

За госта

Лука Вигано е преподавател в Департамента по информатика на King’s College London във Великобритания, където завежда Групата по киберсигурност. Неговата работа се фокусира върху анализа на киберсигурността, където не се ограничава само с формални подходи. Той изследва как различни произведения на изкуството могат да бъдат използвани, за да обяснят сложни термини и как формалните обяснения могат да се комбинират с различни форми на сторителинг.

Лука Вигано беше един от лекторите на пролетния Форум Ratio 2024. Ако искате да чуете още интересни неща за киберсигурността, както и за космически хабитати и зараждането на живота, може все още да си вземете виртуален билет за достъп до записите от събитието
ratio.bg/spring/.

–In English–

What can fairytale characters teach us about security and safety in the digital world? How does Spartacus keep his anonymity? Does Cinderella use two-factor authentication?

We discuss these topics with Ratio Forum guest Luca Vigano.

Luca is a Vice-Dean and Head of Cybersecurity Group at King’s College London. His work focuses on formal analyses of cyber security.

Luke is also a playwright, and author of the short film “The First”, in which the Turing test is turned on its head in an interesting way. Luke successfully merges science and art to explain complex concepts through familiar and easy-to-grasp stories.

About the guest
Luca Vigano is a Vice-Dean and Head of Cybersecurity Group at King’s College London. He is a professor of Computer Science, focusing on formal methods to prove systems security. On the informal side, Luca has a fun way of explaining security through fairy tales, and you would get to hear how the Cinderella tale can be used to explain two-factor authentication to anyone.

За подкаста

Серията „Агент 001“ на Ratio Podcast изследва пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Партньор на подкаста е Онтотекст, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Подкастът се реализира и с подкрепата на Данни за добро

Това е една от петте серии на Ratio Podcast – подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще навлезете в света на Изкуствения интелект и технологиите  и ще чуете неформални разговори с интересни събеседници, свързани или вдъхновени от науката и AI.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.