fbpx

THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP549 – Орестия [Майцеубийство][Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров, Дарин Тенев и Стоян Ставру обсъждат:
– Кой е Орест и защо го гонят Ериниите?
– С какви точно убийства (sic) се занимава „приложната хуманитаристика“?
– Защо му е на Аполон да иска смъртта на Клитемнестра?
– Колко лошо е да убиеш съпруга си?
– Как новите богове (Зевс и неговото потомство) налага своите закони над старите хтонични божества (Уран) ?
– Защо Атина се страхува да правораздава?
– Какво стои зад писъците на Ериниите?
– Каква е разликата в съдбата на Едип и съдът над Орест?
– Има ли „предаване“ на правосъдието от боговете на хората?
– Какво се случва в Ареопага?
– Каква е ролята на клетвата в живота на юристите?
– Могат ли законите да заменят да заменят кръвожадността?
– Трябва ли да се страхуваме от закона?
– С какво може да бъде подкупено желанието за отмъщение?
– Кой мълчи зад правото?

„Орестия“ е антична трилогия, поставена от Есхил през 458 г. пр.н.е. и съставена от три части: „Агамемнон“, „Хоефори“, „Евмениди“. Тя е единствената трагедия от Античността, която е достигнала в пълния си вид до нас. Есхил проследява съдбата а потомците на Артей, а нашият разговор се съсредоточава върху третата част (Евменидите), където се разиграва съдебен процес срещу Орест, убил майка си Клитемнестра за това, че е убила великия войн Агамемнон – съпруг на Клитемнестра и баща на Орест. Събудените от предсмъртното проклятие на Клитемнестра Еринии започват кръвожадното си преследване срещу Орест, но Аполон, който е поискал отмъщението от Орест, се застъпва за него и организира съда пред сестра си Атина. Какво се случва а този процес и как той е свързан с начина, по който днес търсим справедливост, може да чуете в разговора.

Гледайте епизода на видео

Епизодът е част от вътрешната за Вокс нихили тема„Право и литература“, в която ще се фокусираме върху връзката между литературата и правото, като разглеждаме литературни произведения, в чийто сюжет са вплетени съдебни процеси. Ще се опитаме да „пречупим“ важни прави въпроси през непредвидимостта на литературните текстове, за да представим по един достъпен и надяваме се интересен начин както правото, така и литературата.

Темата се организира по идея на Стоян Ставру.

Споменато в епизода

 • Трагедии (книга), Есхил, прев. А. Ничев, София: Захарий Стоянов, 2015(линк);
 • LawandPoliticsintheOresteia (статия), P. B. R. Forbes, TheClassicalReview, Vol. 62, 3-4/ 1948, pp. 99-104 (линк);
 • Aeschylus’ Law (статия), PaulGewirtz, HarvardLawReview, Vol. 101, № 5, 1988 (линк);
 • Athena’sWay: TheJurisprudenceoftheOresteia (статия),Desmond Manderson, Law, Culture, and Society, Vol. 15, 1/ 2019, pp. 253-276 (линк);
 • Смисъл и майцеубийство (книга), Миглена Николчина, София: УИ “Свл Кл. Охридски”, 1997;
 • Към критика на насилието (книга), Валтер Бенямин, прев. Ст. Йотов, София: КХ, 2022 (линк);
 • Логика на политическото (книга), Боян Манчев, София: Изток-Запад, 2012 (линк);
 • RevuePhilosophiquedelaFranceetdel’Etranger (книга), NicoleLoraux, t. 180, 2/ 1990, pp. 247-268;
 • Lesmotsquivoient, NicoleLoraux, In: ClaudeReichler (dir.), L’Interpretationdestextes, Paris: Minuit, 1989, pp. 157-182;
 • Lemythenazi (книга), PhilippeLacoue-Labarthe, Jean-LucNancy, Paris: Editionsdel’aube, 1991;
 • KillYourMama (видео), AliciaKeys (линк)

За госта

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

ХОР:

Пролеят ли се кърви майчини,

уви, не се възвръщат те!

В пръстта проникнал сок изчезва без възврат.

Ще заплатиш! От живите ти членове

ще смуча кървав сок. От твоята снага

ще бъде утолена мойта жажда.

Изсъхнал, жив, ще те замъкна в земните

недра — да заплатиш

за майчин скръбен дял,

и там ще видиш всеки, който някога

е сторил тежък грях към бог, към тачен гост

или родител скъп

да носи наказание заслужено.

Орестия, Евменидите,
Есхил

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.