Ratio Online: Yuri's Night 2020 |

Ratio Online: Yuri’s Night 2020

На 12 април 1961 г. Юрий Гагарин става първият човек, който лети в Космоса и най-известният човек на Земята. 59 години по-късно, хората продължават да търсят нови и нови начини за развитие на авиацията и покоряване на Космоса.