Ratio - Детска коледна кутия | Ratio - Детска коледна кутия | RATIO

Ratio – Детска коледна кутия

В този специален празничен епизод за родители обсъждаме как да възпитаваме млади умове така, че да са свободни и рационални хора като порастнат. Петко Желязов дават гледната точка на баща, а Васко Лозанов – тази на учител.