Kink or Disorder - with Brian A. Sharpless |

Kink or Disorder – with Brian A. Sharpless

26.03.2024 ( 19:00 ) | SOFIA LIVE CLUB | ВХОД: 20/25

––– Събитието ще се проведе на английски. The event will be held in English – scroll down for the English version. –––

Къде е границата между нормалното сексуално поведение и клиничното? Малко теми са толкова интересни и в същото време толкова чувствителни и скандални – както секса.

На “Kink or Disorder” с Браян А. Шарплес, лицензиран клиничен психолог, ще се опрем на науката, за да обясним странностите в секса. Ще се върнем в миналото, за да проследим промяната на разбирането за необичайно сексуално поведение през годините.

Ще разберем повече за различните подходи на психолози и психиатри към някои от по-необичайните сексуални поведения и ще търсим границата между странността и изкривяването и легитимното психологическо разстройство. Ще разгледаме парафилии от рода на воайорство, ексхибиционизъм и фротеризъм и ще обсъдим кога преминават границата на нормалното и се считат за разстройства, които трябва да се лекуват.

На 26 март ще разгледаме различните странности на сексуалното поведение през призмата на науката и ще търсим отговорите на:

  • Кои фетиши се определят като “разстройства” ?
  • Може ли дадена парафилия да доведе до убийство?
  • Как психолозите и психиатрите определят, че дадено сексуално поведение отговаря на определението „разстройство“?

Очакваме ви на 26 март, когато няма да има тема табу и ще говорим открито за необичайните сексуални поведения и науката, която стои зад тях.

In English

Where is the line between normal sexual behavior and clinical? Few subjects are as interesting and at the same time as sensitive and scandalous as sex.

On “Kink or Disorder” with Brian A. Sharpless, a licensed clinical psychologist, we’ll turn to science to explain the kinks in sex. We’ll go back in time to trace the changing view of abnormal sexual behaviors over the years.

We will learn about the different approaches of psychologists and psychiatrists to unusual sexual behaviors. We will also look for the line between weirdness and perversion and a real disorder. We will talk about paraphilias such as voyeurism, exhibitionism, and frotteurism and discuss when they cross the line of normality and are considered disorders that need to be treated.

On March 26, we will talk about the various quirks of sexual behavior through the lens of science and find the answers to:

  • Which fetishes are defined as “disorders”?
  • Is it possible a paraphilia leads to murder?
  • How do psychologists and psychiatrists determine that sexual behavior meets the definition of a “disorder”?

We are waiting for you on March 26, when there will be no taboo topic and we will talk about unusual sexual behaviors and the science behind them.

Програма / Program

19:00 – отваряме врати
20:00 – 20:05 откриване 
20:05 – 21:00 Brian A. Sharpless
21:00 – 21:15 почивка
21:15 -22:00 – дискусия и Q & A 
22:00 – закриване

Билети / Tickets

Билетът не е резервация за седящо място. Препоръчваме ви да дойдете по-рано преди старта на събитието, за да си осигурите удобно място. На входа може да ви бъде поискан документ за самоличност и охраната да провери личния ви багаж. Лица под 18 години се допускат само с придружител.

The ticket is not a seating reservation. We suggest you come shortly after we open the doors to secure a comfortable spot. At the entrance, you might be asked to show an ID, and the security personnel might ask you to check your bag or backpack. Minors should be accompanied by an adult over 18 years of age.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking “Get Tickets” will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

За лектора

В момента д-р Брайън Шарплес е гост-изследовател със стипендия за изследователска дейност в Goldsmiths, University of London. Преди това е преподавал в Pennsylvania State University, Washington State University, както и в Американската школа по професионална психология (American School of Professional Psychology) в университета Аргоси, Северна Вирджиния. Получава докторска степен по клинична психология и магистърска степен по философия от Pennsylvania State University, а постдокторантурата си изкарва в University of Pennsylvania.

Д-р Шарплес има широки интереси в сферата на абнормната психология и психотерапията. Той е публикувал над 50 статии за популярни и по-малко известни разстройства, психодинамична терапия, професионални проблеми и история / философия на клиничната психология. Автор е на три книги: Sleep Paralysis: Historical Psychological, and Medical Perspectives (съвместно с д-р Карл Дограми); Unusual and Rare Psychological Disorders и Research и Psychodynamic Therapy Techniques. Първата му книга за популярна психология се нарича Monsters on the Couch: The Real Psychological Disorders Behind Your Favorite Horror Movies. Настоящите му изследователски интереси включват често срещани и необичайни разстройства (особено определени парасомнии), психотерапия, професионални проблеми и история на психичните заболявания.

Д-р Шарплес често е лектор на конференции и публични събития както в Америка, така и в Европа. В свободното си време обича да свири пънк и метал на китара, да посещава древни исторически обекти, както и да заговаря интересни хора в барове.

In English

Brian A. Sharpless is a licensed psychologist, researcher, and author. He received his PhD in clinical psychology and MA in philosophy from Pennsylvania State University and completed post-doctoral fellowships at the University of Pennsylvania. In terms of academic appointments, he is currently a visiting research fellow at Goldsmiths, University of London and was formerly on faculty at Penn State University, Washington State University, and the American School of Professional Psychology.

He has more than fifty professional publications including three books through Oxford University Press (i.e., Sleep Paralysis co-authored with Karl Doghramji; Unusual and Rare Psychological Disorders; and Psychodynamic Therapy Techniques). His first popular press book is Monsters on the Couch: The Real Psychological Disorders Behind Your Favorite Horror Movies. Current research interests include common and unusual disorders (esp. certain parasomnias), psychotherapy, professional issues, and the history of mental illness. He has a clinical practice in the Washington, DC area. In his free time, he likes to play guitar, visit ancient historical sites, and chat with interesting people in pubs.

===

Локация на събитието – Sofia Live Club