Кръжок по астрономия: Космическо време и космически климат

Кръжок по астрономия: Космическо време и космически климат

16.05.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: доц. д-р Росица Митева – Институт за космически изследвания и технологии, БАН. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.