Кръжок по астрономия: Марсотресения

Кръжок по астрономия: Марсотресения

21.02.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: гл. ас. д-р Милен Цеков – катедра “Метеорология и геофизика”. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.

Един от най-важните акценти на планетните изследвания през настоящата 2019 година е изучаването на сеизмичната активност и вътрешната структура на Марс. Досега съществуването на сеизмична активност е потвърдено инструментално само за Земята и за Луната. Марсотресения пряко не са регистрирани. Теоретичните модели и индиректни геоложки сведения, получени чрез наблюдение от орбита показват, че такива вероятно съществуват.

Очаква се, че при мисията InSight, действаща на марсианската повърхност от м. ноември 2018, марсотресения ще бъдат регистрирани и инструментално. В лекцията ще се разгледа историята на изследването на Марс. Ще бъде разказано за марсотресенията, по какво си приличат и по какво се отличават от земетресенията и лунотресенията. Ще се коментира как марсотресенията могат да дадат информация за вътрешната структура и еволюцията на Червената планета и защо е важно да бъдат изучавани.