Лекция “Магнетизъм при звездни гиганти” от цикъла на Кръжока по астрономия на ФзФ на СУ

Лекция “Магнетизъм при звездни гиганти” от цикъла на Кръжока по астрономия на ФзФ на СУ

23.06.2016 (19:30) | Катедра Астрономия, СУ "Св. Климент Охридски" | ВХОД: СВОБОДЕН

Заповядайте на 23-и юни (четвъртък) в зала А315 на Физическия факултет на СУ за последната сбирка преди лятната ваканция на Кръжока по астрономия към катедра “Астрономия”! Д-р Светла Цветкова от Института по астрономия с НАО Рожен при БАН ще ни разкаже повече за магнетизма при звездните гиганти. ВХОД-СВОБОДЕН!