“Лицето” на една черна дупка

“Лицето” на една черна дупка

14.11.2019 (19:30) | Зала А205 или А207, Физически факултет, Софийски Университет | ВХОД: СВОБОДЕН

Черните дупки са сред най-интересните космически тела. Тe са компактни обекти, с много силно гравитационно поле и в много случаи са краен стадий от живота на най-масивните звезди. Вече е известно, че в центъра на повечето галактики се наблюдава свръхмасивна черна дупка.

До скоро, черните дупки можеха да бъдат изучавани само косвено, изследвайки свързаните с тях явления, но през април бе обявено, че е заснето първото директно изображение на такъв обект, а именно черната дупка, която е в центъра на галактиката М87. Това е едно забележително технологично постижение, което отваря много нови хоризонти пред астрофизиката.

В тази лекция ще започнем с въведение в света на черните дупки, като ще обясним подробно защо те са интересни на науката. След това ще се фокусираме върху предизвикателствата, които стоят пред това черна дупка да бъде заснета директно. Разбира се, основен акцент ще бъде полученото изображение на черната дупка в галактиката М87 и каква информация ни носи то.

Никола Каравасилев e учител по физика и астрономия, ръководител на няколко ученически отбора, които представят страната ни в различни международни състезания по физика и астрономия. Той води учебни занятия в ПЧМГ и НПМГ и също така е сред създателите на частното училище за наука за деца Izzi science for kids. От много години Никола ръководи няколко школи за подготовка на талантливи ученици. Негови ученици редовно са сред най-добре представящите се на националните и международни конкурси по тези две науки.

Част от кръжока по астрономия към катедра “Астрономия” на Физически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.