Науката решава проблеми vol.14: Биотехнология и лечебни растения

Науката решава проблеми vol.14: Биотехнология и лечебни растения

26.02.2019 (19:00) | MOVE.BG | ВХОД: СВОБОДЕН

Гост на 14-тото издание на “Науката решава проблеми” е д-р Калина Данова от Лаборатория Химия на природните съединения, Институт по Органична химия с център по фитохимия, БАН. Тя се занимава с изучаване на продукцията на биологично-активни вещества в растителни култури от лечебни и ароматни растения.

Лечебните и ароматични растения произвеждат така наречените вторични метаболити, които имат жизненоважна роля за човешкото здраве, като за много от тях все още няма или е трудно да бъдат произведени синтетични аналози. Поради тази причина голям брой биологично-активни вещества все още се добиват от растителен материал.

За да се предотврати унищожаването на естествените находища на растенията, от които се извличат биологично-активните вещества, много видове се отгледат в контролирани насаждения.

Днес броят на патентите, включващи растителни клетъчни и тъканни култури, достига до внушителните 28 000, което включва прилагането на растителни клетки, тъкани или органи за производството на биологично-активни вещества за влагане в козметични и лекарствени продукти, както и храни и напитки.
На срещата слушателите ще научат повече за основните принципи на методите на биотехнологично отглеждане на лечебни и ароматични растения, както и интересни резултати, получени в Лабораторията на Химия на природните съединения.

Вход: свободен! Нужна е регистрация – https://goo.gl/forms/L5eiAalLxpzapgPh2

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.