Ratio представя: No hard fillings – зъболекарят от бъдещето

Ratio представя: No hard fillings – зъболекарят от бъдещето

04.06.2019 (19:00) | City Stage | ВХОД: СВОБОДЕН

Кариесът е най-често срещаното инфекциозно заболяване, което се среща през целия живот на човека още от ранна детска възраст.

– Дали ще успеем с методи от бъдещето – наномедицина и ултрадиагностика, да контролираме или дори напълно изкореним тази епидемия?
– Ще бъде ли възможно чрез микрочипове в устната кухина да мониторираме най-малко доловимите промени в устата, за да предотвратим появата им?
– Ще усвоим ли пълната регенерация на увредените тъкани и възстановяването им чрез материали-резервоари на биоактивни субстанции?

Това са някои от въпросите, чиито отговори ще потърсим с д-р Христо Найденов.

За лектора:

Христо Найденов е лекар по дентална медицина. Той е създател и главен организатор на няколко образователни платформи, целящи подобряване на компетенциите на студенти по дентална медицина и новозавършили дентални лекари. Ръководител е на събития за промоция на дентално здраве за деца и възрастни. Автор е на научни публикации и изследвания в сферата на бъдещето на денталната медицина чрез напредъка на технологиите, модернизацията на традиционните образователни методи и други. Негови проучвания са инкорпорирани в протоколите на Американската Асоциация по Дентално образование и Асоциацията по Дентално Образование в Европа.

Главен ръководител е на единствения симпозиум по дентална медицина за млади дентални кадри към Интернационалния Биомедицински Конгрес и конгреса “Технологиите на бъдещето на денталната медицина”.

Работи в сферата на възстановителната дентална мецина и орална хирургия. Вълнува се активно от проучването на регенеративните способности на тъканите и минимално инвазивния подход в лечението на зъбните и пародонтални заболявания с новите технологии. Участва в разработка за възстановяването на костни и мекотъканни дефекти в оралната и лицево-челюстната хирургия чрез средства на биопринтирането.