За енергията на Слънцето и Елегантната Вселена

За енергията на Слънцето и Елегантната Вселена

26.11.2019 (17:00) | Физически факултет на СУ, Аудитория А205 | ВХОД: СВОБОДЕН

Част от програмата на Физически факултет за Климентовите дни 2019 г.

17:00 ч.
“Светло и топло – как да използваме енергията на Слънцето” – проф. дфн Евгения Вълчева

18:00 ч.
“За Суперструните, Супергравитацията и Елегантната Вселена (полу-)популярно” – проф. дфн Радослав Рашков