Леандър Литов: Бозонът на Хигс или как се ражда масата? |

Леандър Литов: Бозонът на Хигс или как се ражда масата?

Както обещахме, ще можете да гледате лекциите от форума за популярна наука Ratio напълно свободно в нашия YouTube канал. Там вече се намира първото видео от Ratio 2012. Избрахме да започнем с презентацията на доц. д-р Леандър Литов “Бозонът на Хигс или как се ражда масата?”. В рамките на час ще чуете доста информация “от кухнята” за работата в CERN, впечатляващи данни за експериментите CMS и ATLAS, както и едно от най-ясните и прости обяснение защо е важно изучаването на Вселената.