THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP424 – The tree of life [w/ James Rosindell]

The episode is in English – scroll down for the English description.

В този епизод преминаваме с Джеймс Розиндел през милиони години еволюция, за да проследим връзката между всички живи организми.

Поглеждаме и към бъдещето с надеждата, че Дървото на живота би могло да помогне на хората във фокусирането на усилията да запазим застрашени от изчезване видове.

В разговора ни дефилират и редица невероятни животински видове. Джеймс със задоволство отбелязва, че тези изненадващи създания рядко печелят медийното внимание и е сигурен, че заслужават вашето.

Слушайте епизода, за да разберете кои са те и да чуете още любопитни факти за фундаменталната същност на живота на Земята.

Гледайте епизода на видео

За госта

Джеймс Розиндел преподава теория на биоразнообразието в Imperial College London. Работата му е свързана с изследване на биоразнообразието – пресечна точка между математика, биология и компютърни науки. Джеймс е създател на OneZoom – софтуер, който представя интерактивна визуализация на връзките между живите организми.

Джеймс Розиндел беше един от лекторите на пролетния Форум Ratio 2023. Ако искате да чуете още от него, както и още 3 научни теми, свързани със социалния живот на динозаврите, генетиката и правилата в природата, можете да си вземете виртуален билет за достъп до записите от събитието: ratio.bg/spring/

–In English–

In this episode with James Rosindell, we are travelling through millions of years of evolution to trace the relationship between all living organisms.

We also look to the future with the hope that the Tree of Life will help people focus efforts to save endangered species.

A number of incredible animal species also parade in our conversation. James is pleased to note that these surprising creatures rarely get the media attention, and he’s sure they deserve yours.

Listen to the episode to find out who they are and hear more trivia about the fundamental nature of life on Earth.

About the guest

James Rosindell teaches Biodiversity Theory at Imperial College London and was our guest at this year’s Ratio Forum. His work is related to biodiversity research – an intersection between mathematics, biology and computer science. James is the creator of OneZoom, software that presents an interactive visualisation of the relationships between living organisms.