Ratio ONLINE: Under Pressure - стресът и паметта |

Ratio ONLINE: Under Pressure – стресът и паметта

Високите нива на стрес могат изменят морфологията и функционалността на мозъчните структури, които стоят зад паметта ни за факти и събития. Как се формират и възстановяват спомените и как влияе стреса върху паметта, решенията ни и цялостното ни поведение? Разговаряме с Богомил Пешев.