Ratio представя: Индустриални катастрофи | Ratio представя: Индустриални катастрофи | RATIO

Ratio представя: Индустриални катастрофи

Разглеждаме едни от най-зрелищните индустриални катастрофи и  причините те да се случат.

Следващо събитие