Ratio представя: Индивидуалност и мозъчни интерфейси |

Ratio представя: Индивидуалност и мозъчни интерфейси

Заедно със Стойо Карамихалев и Иван Димов говорим за мозъци, индивидуалност, мозъчни интерфейси и какво ни очаква в бъдеще.

Обсъждаме важни въпроси като:
— Какви са техническите препятствия пред връзките между мозък и компютър?
— Могат ли тези връзки между човек и компютър да четат нашите мисли?
— Можем ли да добием нови сетива или способности чрез тях?