Skeptics in the Pub: Major Lasers |

Skeptics in the Pub: Major Lasers

Лазерите са навсякъде около нас. Те се използват както за научни цели, така и за приложения в нашето ежедневие – срещате се с тях всеки ден, в охранителни системи, баркод скенери, четящи устройства, лазерни принтери…
В последно време обаче имаме нужда от по-мощни лазери – за медицинска употреба, синтез на нови материали, термоядрен синтез и много други приложения.