THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP487 – Вълшебникът от Оз [Vox Nihili със Стоян Ставру]

В епизода Любомир Бабуров и Стоян Ставру обсъждат:
– Каква представляват системите с ИИ?
– Какво искаме от изкуствения интелект?
– Възможно ли е да знаем правото и превръща ли се презумпцията за знанието му във фикция?
– Как регулира ЕС?
– Какво представляват регулативните пясъчници?
– Кой е Вълшебникът от Оз (Оскар Заратустра)?
– Защо Дороти използва своите сребърни обувки?
– Какво получиха Плашилото, Тенекиеният дървар и Страхливият лъв?
– Какво представляват халюцинациите на Тенекиеният дървар?
– От къде идват знанията на Плашилота?
– Колко смел всъщност трябва да бъде Страхливия лъв?
– Добър магьосник ли е Оз?
– Кое прави един закон легитимен?
– Участват ли българите в дискусиите на ЕС?
– Къде се намира изумруденият град?
– Може ли Вълшебникът от Оз да запази своята страховитост или защо не можем да разчитаме само на санкцията?
– В какво се изразява нормативната сила на всемогъщия Оз?

В този епизод се срещат Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект) от 2022 г. и приказката „Вълшебникът от Оз“ на Лиман Франк Баум, издадена през далечната 1900 г. Паралелите между двата текста могат да изглеждат доста спекулативни и въпреки това разговорът поема в посока, която може би ще ви изненада. Опитът е разговорът за изкуствения интелект да бъде представен извън стандартните формати на технооптимизма, квазиетическата паника и нормативния консерватизъм, като разчита на възможностите на нашето въображение в един по-скоро психоаналитичен и критически подход.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Вълшебникът от Оз (книга), Лиман Франк Баум, прев. Ана Каменова, 2006 (тук);
  • Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект), 2022 (тук).

„Система с изкуствен интелект“ (система с ИИ) означава софтуер, разработен с една или повече от техниките и подходите, посочени в приложение I, който може по отношение на даден набор от цели, определени от човек, да генерира резултати, като съдържание, прогнози, препоръки или решения, които оказват въздействие върху средите, с които взаимодействат.

чл. 3, т. 1 от Законодателнияакт за изкуствения интелект

— Вие сто много лош човек! — каза Дороти.

— О, не, мило дете. Всъщност съм много добър човек, но трябва

да призная, че съм много лош вълшебник.

— И няма ли да можете да ми дадете мозък? — извика

Плашилото.

— Нямаш нужда от мозък. Всеки ден ти научаваш нещо ново.

Малкото бебе има мозък, пък нищо не знае. Единствено опитът дава

знания и колкото по-дълго живееш, толкова по-голям опит ще добиеш.

— Всичко това може да е вярно — каза Плашилото, — но докато

не ми дадете мозък, ще бъда много нещастен.

Лъжливият вълшебник го изгледа внимателно.

— Добре — въздъхна Оз, — както ти казах, аз не съм никакъв

вълшебник. Но ела при мен утре заран. Ще ти натъпча главата с мозък.

Няма да мога обаче да ти кажа как да си служиш с него. Ти сам ще

трябва да го откриеш.

— О, благодаря ви, благодаря ви много — извика Плашилото. —

Ще разбера как да си служа с него, не се бойте.

„Вълшебникът от Оз“
Лиман Франк Баум

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.