THE RATIO PODCAST

Ratio е подкаст за любопитни хора. В него ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от науката. Ние не сме експерти в нито една област - но за щастие нашите гости са. Епизодите ни са на български или английски език, в зависимост от гостите, които участват. Чуйте ги!

EP507 – Геноцид [Vox Nihili със Стоян Ставру]

Любомир Бабуров и Стоян Ставру обсъждат:
– Какво представлява престъплението „геноцид“?
– Каква е разликата между геноцид и апартейд?
– Кой може да извърши геноцид и що за престъпник е той?
– Има ли разлика между военни престъпления и геноцид?
– Каква е ролята за Народа при извършването на геноцид?
– Какво се крие зад „рационалния бяс“ (Джорджо Агамбен) на фашизма?
– Възможно ли е психоаналитично обяснение на геноцида (Джудит Бътлър)?
– Какво е отношението на Суверена към „Окончателното решение“?
– Какво има предвид Агамбен, когато дефинира (конц)лагера като „хибрид между право и факт“?
– Какво означава фюрерът да е „жив закон“?
– Как произвеждаме животи, които не са достойни за оплакване (Джудит Бътлър) и какво правим с тях?
– Къде ни води „гневът към зависимостта“ (Джудит Бътлър)?
– Какво можем да противопоставим на „военната логика“?
– Съществува ли пред-Хобсов свят, в който войната е предшествана от грижата?
– Възможно ли е едно агресивно НЕ-насилие, основано на контра-реализъм?
– Кои са призраците на лагера в днешния свят?

Днес разговорът е свързан с един широко използван термин: геноцид. Независимо, че 20-и век беше векът на геноцида, 21-и не се е отказал от него. Защо обаче трябва да внимаваме с тази дума, извън модите в медийното говорене, и какво стои зад разнообразните механизми на това престъпление? Какви са специфичните цели на извършващите геноцид и коя е причината за практикуването на толкова разрушително поведение? Търсейки отговорите на посочените въпроси преминаваме през „оголения живот“ (Агамбен) в концентрационните лагери и „агресивното Не-насилие“ (Бътлър) в опитите на грижата да спре войната.

Гледайте епизода на видео

Споменато в епизода

  • Силата на ненасилието(книга), Джудит Бътлър, прев. Станимир Панайотов, Цвета Цанева, ИК „Критика и хуманизъм“, 2023 (линк);
  • HomoSacer. Суверенната власт и оголеният живот(книга), Джорджо Агамбен,прев. Снежанка Михайлова, ИК „Критика и хуманизъм“, 2004(линк);
  • Конвенция за преследване и наказване на престъплениетогеноцид, Приета на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание наООН (линк);
  • Наказателен кодекс (чл. 416 НК, чл. 417 НК), обнародван в ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г.(линк).

Член ІІ

В тази конвенция геноцид е всяко от следните действия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти една национална, етническа, расова или религиозна група като такава:

а) убиване на членове на групата;
b) причиняване на тежки телесни или душевни повреди на членове на групата;
c) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи нейното пълно или частично физическо унищожение;
d) налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в групата;
e) насилствено предаване на деца от групата на друга група.

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид
9 декември 1948 година

Един живот може да се регистрира като живот само в схема, която го представя като такъв. Епистемологичното зануляване или изтласкване на живия характер на едно население – това е самото определение за геноциднаепистемология – структурира полето на живото в континуум, който има конкретни последици за въпроса „Чии животи си струва да бъдат опазени, чии животи имат значение, чии животи заслужават да бъдат оплаквани?

Джудит Бътлър

За подкаста

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Това е една от четирите серии на Ratio Podcast – един подкаст за любопитни хора. С негова помощ ще си сверите часовника за всичко най-ново в света на науката и културата и ще чуете неформални разговори, свързани или вдъхновени от наука.

Засега можете да ни слушате тук, през RSS, в StitcheriTunesGoogle PodcastsSpotify и SoundCloud.